O nama

Sandžačko udruženje novinara (SUN) nastalo je 14. decembra 2016. godine.

Zadatak Udruženja je da okupi novinare sa područja Sandžaka u cilju zbližavanja, edukacije, obuke i razmjene njihovih iskustava.

Udruženje je također nastalo iz potrebe sandžačkih novinara za učlanjenjem u svjetske međunarodne novinske organizacije, radi podizanja svijesti novinara i cijelog društva o važnosti medija u njemu.

Uzimajući u obzir položaj novinara u Sandžaku, pritiske koje podnese, te loše uslove u kojima rade sa jedne strane, te nebrige srbijanskih udruženja za Sandžak i sandžačke novinare, SUN ima zadatak da smanji, totalno uguši svaki vid pritiska na novinare, te u pravnom i svakom drugom smislu obezbijedi im zaštitu.

Uprava