Članovi

Članstvo Sandžačkog udurženja novinara čine:

 1. Salahudin Fetić, Sandžak Televizija / Glas islama / Sandžak Media
 2. Rejhan Zećović, Sandžak Televizija
 3. Alma Sofić, Sandžak Televizija
 4. Adaleta Sejdović, Sandžak Televizija / Agencija SANA
 5. Džana Džanković, Sandžak Televizija / Agencija SANA
 6. Hamza Škrijelj, Sandžak Televizija / Agencija SANA
 7. Enis Doljanac, Sandžak Televizija
 8. Anel Nezović, Sandžak Televizija / Agencija SANA
 9. Enver Đondić, Sandžak Televizija / Agencija SANA
 10. Vahid Murtezić, Sandžak Televizija / Agencija SANA
 11. Zerina Bojadžić, Sandžak Televizija
 12. Maida Šehović, Refref Radio
 13. Amela Salković, Glas islama
 14. Ifet Aličković, Glas islama / Sandžak Media
 15. Dženis Šaćirović, Revija Sandžak
 16. Mirzet Faković, Revija Sandžak
 17. Alen Omerović, Sandžak Media
 18. Almedin Hamzić, Sandžak Media
 19. Džemil Islamović, Sandžak Media